تست دوپینگ مثبت Aidin Aliyari توسط UCI تایید شده است

تاریخ: 1/12/2018 2:27:41 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

مثبت دوپینگ دوچرخهسواری ایرانی Aidin Aliyari توسط اتحادیه Cycliste Internationale UCI تأیید شده است. دوچرخهسواری که عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران است، برای آزمایش مثبت برای تستوسترون در دسامبر 2017 شکست خورده است. علییاری 17 از مواد منع مصرف تستوسترون استفاده کرده است. تستوسترون یک هورمون است که مسئول بسیاری از ویژگی های فیزیکی خاص مردان بالغ است نقش کلیدی در بازتولید و حفظ قدرت استخوان و عضلات یکی دیگر از دوچرخهسواران ایرانی محمود رسولی به مثبت برای استنوزول شهاب جیدیدوسلم مثبت نیز در ماه نوامبر مثبت برای گونادوتروپین HCG کورونی جیدیدوسلم از تمام ورزش ها از 22 جولای 2017 تا 21 ژوئیه 2021 واجد شرایط نیست