سه تن از ورزشکاران ایرانی ممنوع برای انجام دوپینگ

تاریخ: 1/23/2018 12:00:22 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

سه تن از ورزشکاران ایرانی برای تخلفات دوپینگ به حالت تعلیق درآمده اند. سازمان های ضد دوپین ملی این کشور اعلام کرده اند که امید ابوالحسنی، بازیکن فوتبال، پس از آزمایش مثبت برای مواد منع شده هیگینامین هیگینامین، که بعضی اوقات به عنوان عصاره نولمو نیکیفره و همچنین مقدس لوتوس به عنوان یک ماده ممنوعه توسط WADA از سال 2017 مشتمل بر مصطفی غیاثی ممنوع شده است برای آزمایش مثبت برای ماده ممنوعه clenbuterol ممنوع شده Clenbuterol یک بتا آدرنرژیک غیر قانونی است مانند افدرین به جز قوی تر و در بدن خود را برای یک روز به جای فقط 4 ساعت این یک کاهش دهنده قدرت چربی و عامل حفظ عضلات با عوارض جانبی است. دوازدهمین زن دونده ایرانی، حدیس شریفی، چهار سال پس از آنکه از نظر استانسوزولول